Imate li TOKIĆ karticu?

Ostvarite do 20% popusta prilikom svake kupnje.

U poslovnici popunite prijavnicu za Tokić loyalty karticu.

Naš cilj je sretan i zadovoljan kupac.

Opći uvjeti

Tokić kartica vjernosti

Opći uvjeti programa nagrađivanja vjernosti kupaca “Tokić kartica vjernosti“
Ovim Općim uvjetima uređuje se članstvo u programu nagrađivanja vjernosti kupaca “Tokić kartica vjernosti“ (dalje: Program). Izdavatelj kartice je društvo Tokić d.o.o., OIB: 74867487620, Sesvete, Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a (dalje: Izdavatelj).

Pristupanje Programu
Članom Programa može postati pravna osoba i fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili punoljetna fizička osoba s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj. Potpisivanjem pristupnice osoba prihvaća ove Opće uvjete i postaje Članom Programa. Kartica će se dostaviti Članu poštom na adresu navedenu na pristupnici. Kartica se izdaje na neodređeno vrijeme i vrijedi do opoziva. Izdavatelj zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijeni ili u potpunosti ukine Program.

Korištenje kartice
Kartica se izdaje besplatno, nije prenosiva, ne predstavlja sredstvo plaćanja i može ju koristiti isključivo Član – potpisnik pristupnice. Kartica ne obvezuje Člana na kupnju.

Član svoju karticu koristi za ostvarivanje prava na kupnju s popustom u poslovnicama Izdavatelja i prodajnim mjestima ugovornih partnera. Da bi prilikom kupnje ostvario pravo na popust, Član je obvezan karticu predočiti na blagajni.

Član ostvaruje pravo na osnovni popust do najviše 20% na određene i posebno označene proizvode iz asortimana Izdavatelja. Ukoliko u akciji nije posebno istaknut popust za Članove, Član može kupiti proizvod pod uvjetima akcije koji se primjenjuju za sve ostale kupce koji nisu članovi Programa, te u tom slučaju ne ostvaruje dodatne pogodnosti. Popusti (redovni popust za sve kupce i popust za Članove) se međusobno ne zbrajaju i nije ih moguće kombinirati.

Dodatne kartice
Svaki Član može uz svoju osnovnu karticu imati još najviše 2 dodatne kartice.

Gubitak ili krađa kartice
U slučaju gubitka ili krađe kartice Član je obavezan nestanak kartice prijaviti na besplatni broj info telefona: 0800 5775 ili na adresu elektroničke pošte: kartica@tokic.hr. Član će biti pravodobno obaviješten o mjestu podizanja nove kartice. Izdavanje nove kartice naplaćuje se 50,00 kuna + PDV.

Otkaz
Član ima pravo, bez navođenja razloga, otkazati korištenje kartice slanjem obavijesti na adresu elektroničke pošte: kartica@tokic.hr  ili pozivom na besplatni broj info telefona 0800 5775, osobnim dolaskom u poslovnicu ili poštom na adresu Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a, 10360 Sesvete, uz povrat kartice na adresu: Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a, 10360 Sesvete. Pri otkazivanju kartice putem elektroničke pošte ili putem telefona potrebno je odjavu poslati s e-mail adrese ili zvati s broja telefona koji je naveden pri prijavi u Program. Otkaz kartice vrijedi od trenutka zaprimanja obavijesti o otkazu.

Izdavatelj ima pravo u svako doba bez ikakvog obrazloženja otkazati korištenje kartice Članu uz opoziv važenja kartice.

Svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka
Izdavatelj obrađuje osobne podatke Članova u svrhe učlanjenja i ostvarivanja prava na popust i pogodnosti pri kupnju i prati podatke o korištenju kartice i ostvarenim popustima u svrhe poboljšanja i razvoja usluga i proizvoda.

Obrada osobnih podataka u svrhe ostvarenja članstva i ostvarenja popusta nužna je, stoga povlačenjem suglasnosti za obradu podataka u ove svrhe prestaje članstvo u Programu.

Izdavatelj obrađuje osobne podatke Članova i sukladno suglasnostima koje je Član odabrao na pristupnici.

Obrada osobnih podataka u svrhe direktnog marketinga (primanje obavijesti o proizvodima i uslugama iz asortimana Izdavatelja, primanje prilagođenih poruka i posebnih ponuda i sl.) temelji se isključivo na suglasnosti Člana. Danu suglasnost za obradu osobnih podataka u svrhe direktnog marketinga Član može povući slanjem obavijesti na adresu elektroničke pošte: kartica@tokic.hr, pozivom na besplatni broj info telefona: 0800 5775, osobnim dolaskom u poslovnicu ili poštom na adresu Ulica 144. brigade Hrvstake vojske 1a, 10360 Sesvete. Nakon što Član povuče suglasnost, Izdavatelj neće obrađivati njegove osobne podatke u svrhe marketinga, a povlačenje ove suglasnosti ne utječe na članstvo u Programu. Pri odjavljivanju putem elektroničke pošte ili putem telefona potrebno je odjavu poslati s e-mail adrese ili zvati s broja telefona koji je naveden pri prijavi u Program.

Primatelji  osobnih podataka
Izdavatelj će osobne podatke Člana prosljeđivati drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtijeva ovlaštenog javnog tijela. Po potrebi osobni podatci će se prosljeđivati i pouzdanim partnerima (izvršiteljima obrade) u svrhe omogućavanja korisničke potpore, održavanja informacijskog sustava ili sličnih potreba uz obvezne mjere povjerljivosti i zaštite podataka.

Razdoblje čuvanja osobnih podataka
Izdavatelj će čuvati i obrađivati osobne podatke Članova za vrijeme trajanja članstva u Programu. Nakon prestanka članstva u Programu (ukidanjem Programa od strane Izdavatelja ili otkazom članstva od strane Člana) Izdavatelj više neće obrađivati osobne podatke Članova.

Izdavatelj će čuvati i obrađivati osobne podatke Članova programa koji su na temelju posebne suglasnosti pristali da se njihovi osobni podatci obrađuju u svrhe direktnog marketinga i druge svrhe sukladno suglasnostima, do trenutka povlačenja suglasnosti.

Prava Člana u obradi osobnih podataka
Član ima sljedeća prava sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka:

  • pravo na pristup osobnim podatcima
  • ispravak osobnih podataka
  • brisanje osobnih podataka
  • ograničenje obrade osobnih podataka
  • pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka)

Član je dužan obavijestiti Izdavatelja o svakoj promjeni osobnih podataka.

Kontakt za zaštitu osobnih podataka
Zahtjeve, pritužbe ili upite koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka Član može uputiti na adresu elektroničke pošte zastita_podataka@tokic.hr ili pozivom na besplatni broj info telefona 0800 5775.

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.

Kontakt Službenika za zaštitu osobnih podataka:

zastita_podataka@tokic.hr

Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1a, 10360 Sesvete

Dostava korisniku
Obavijesti poslane na zadnju adresu o kojoj je Član obavijestio Izdavatelja smatraju se valjano dostavljenima.

Izmjene Općih uvjeta poslovanja
O svakoj izmjeni Općih uvjeta Programa Izdavatelj će Članove obavijestiti putem internetske stranice www.tokic.hr/tokic-kartica-vjernosti/. Izmjene stupaju na snagu protekom roka od 7 dana od dana objave na navedenoj internetskoj stranici, a smatraju se prihvaćenima, ako Član u tom roku ne vrati karticu niti pisanim putem otkaže korištenje kartice.

Popis poslovnica Autocentra Marinići u kojima je moguće koristiti pravo kupnje uz popust uz predočenje Tokić kartice vjernosti:

Rijeka (Viškovo), Autocentar Marinići, Viškovo 138, 051/257 514

Rijeka (Viškovo), Autocentar Marinići, Viškovo 137, 051/503 657

Rijeka, Autocentar Marinići, Franje Belulovića 5, 051/401 350

Pula, Autocentar Marinići, Frane Barbalića 6, 052/651 034

Za ostale poslovnice društva Tokić d.o.o. posjetite stranicu www.tokić.hr